Podróż latem w okolicach Petersburga – Voyageurs En Eté Dans Les Environs De St:Petersburg

Surroundings of St.Petersburg Summer Journey – Voyageurs En Eté Dans Les Environs De St:Petersburg

Aleksander Orłowski (1777 - 1832)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Litografia, sygnatura l/d. AO 1826, edyt. l/d. Hamm, p/d. Lith. de Muller

Litography, signed b/l. AO 1826, edyt. b/l. Hamm, b/r. Lith. de Muller

425 x 570 mm (plansza 536 x 714 mm)

425 x 570 mm (sheet 536 x 714 mm)

Collection de A. Orlowski, Contenant  Douze Pieces, St. Petersburg 1827

Lit. Aleksander Orłowski 1777 – 1832, Muz. Nar. Warszawa i Kraków, Grudzień 1957 – Luty 1958, s. 289, poz. 85

Aleksander Orłowski
Urodzony 1777r. w Warszawie zmarł w 1832 r. w Petersburgu. Początki nauki to pracownia rysunku i malarstwa J.P. Norblina w jego warszawskim studio, a także w tzw. malarni gdzie był uczniem Bacciarellego. Brał udział w Powstaniu Kościuszkowskim, a po jego upadku wyjechał na Litwę i potem do Petersburga gdzie był rysownikiem księcia Konstantego. W 1809 roku uzyskał tytuł akademika Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Od 1819 roku był członkiem Towarzystwa Naukowego w Krakowie. Przeniósł się właściwie do Rosji i jako jeden z pierwszych na tym terenie wykonywał prace graficzne techniką litografii. Tematami jego obrazów, rysunków i grafik były różne odcienie życia St. Petersburga i jego elit. Malował ich portrety i karykatury, ale też sceny rodzajowe z życia drobnych kupców i ulicznych handlarzy. Wschodni jeźdźcy – orientalne typy Czerkiesów i Kirgizów oraz sceny batalistyczne to również duża część jego twórczości.

Collection de A. Orlowski, Contenant Douze Pieces, St. Petersburg 1827

Lit. Aleksander Orłowski 1777 – 1832, Muz. Nar. Warszawa i Kraków, Grudzień 1957 – Luty 1958, s. 289, poz. 85.

Aleksander Orłowski
Born in Warsaw, died in St. Petersburg (1777 – 1832). Princess Isabella Czartoryska impressed by boy’s works, son of inn owner, decided to help him and introduced to the studio of J. P. Norblin who was his first master in Warsaw. He joined as a volunteer the liberation movement- Kościuszko Insurrection. After defeat of the uprising he left for Lithuania and then to St. Petersburg where was admitted into the service of Grand Duke Constantin. In 1809 St. Petersburg Art Academy awarded him with the title of Academician and in 1819 he became the member of Science Society in Krakow. He lived mostly in Russia and there as one of the first, started lithography prints which were highly appreciated. His paintings, drawings and lithography showed the life of St. Petersburg society, portraits, battle pictures, everyday life working people and the caricatures. Travelling throughout Russia was impressed by Caucasian warrior riders and depicted them.