Poniatowski – Stanisław August?

Poniatowski – Stanisław August?

ca. 1750

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Akwarela na kości słoniowej

Watercolour on ivory

Średnica 6,2 cm

Diameter 6,2 cm

Czasami pierwsze spojrzenie i rozpoznanie przedmiotu wydaje się być jak najbardziej trafne, ale pewne wątpliwości budzą się później. Prezentowana miniatura jest w jakimś sensie tego przykładem. W naszym przypadku chodzi o osobę portretowaną. Czy jest to Stanisław August Poniatowski, późniejszy król, czy jego starszy brat Kazimierz ? Bo to jest główne pytanie. Trudno podważyć, że istnieje fizyczne podobieństwo do Stanisława Augusta, gdyż jest ono nader wyraźne ale też do jego brata Kazimierza, choć znacznie mniejsze.
Wiele wskazuje na to, że jest to jednak Stanisław August. Ale tu pojawić się mogą wątpliwości wynikające z faktu, że został ustalony kanon portretowy króla, wiele lat później, wykonany przez Bacciarellego i dalej powielany. Wszystkie portrety jakie znamy łączą się z pierwowzorem i to one decydują o wizerunku przy ewentualnych porównaniach. By ponad wszelką wątpliwość potwierdzić, iż na miniaturze jest Stanisław August, potrzebny byłby wcześniejszy, dobrą ręką wykonany wizerunek. Niestety mimo poszukiwań nie udało się odnaleźć prawdopodobnego pierwowzoru, obrazu bądź grafiki z okresu ok.1750, jeśli takowy w ogóle istniał, z którym można byłoby dokonać porównania i ponad wszelką wątpliwość stwierdzić, że na miniaturze to Stanisław August Poniatowski,
Jeśli portretowany arystokrata, Poniatowski, zlecił wykonanie miniatury to być może właśnie na jego życzenie przedstawiony został w napierśniku. Mimo że była to dość popularna forma portretowania w owym czasie to nie możemy wykluczyć, iż intencją była chęć nawiązania do znanych mu portretów – Stanisława Poniatowskiego ojca.
Czas powstania ok. 1750, to okres gdy młody Stanisław August zaprzyjaźnia się z Charles’em Hanbury Williams’em, a ten otacza go nie tylko swoją opieką ale też obdarza dużym uczuciem. Podróżują wspólnie do Holandii i potem do Paryża. Wzajemne kontakty stają się na tyle bliskie, że miniatura miała spełniać rolę dowodu pamięci i była też ewentualnym substytutem podczas rozłąki.

The miniature’s sitter could be indentified either as Stanisław August Poniatowski (1732-1798) or his brother Kazimierz (1722-1800).
Most probably it is an early image of first one, future king of Poland. Although the problem with Stanisław August is that that the only known portraits were painted by Bacciarreli, much later than our miniature, and all other more or less official portraits were executed after. Despite long research we could not provide an example to compare, as we did not find, any features of our miniature with other works – early paintings with SAP image or any prints.
Commisioned portarit presents young man, probably Stanisław August Poniatowski. Most likely, as it was in common with miniatures, could be recognised as glamorize image and as more handsome, wearing armour breastplate, frilled shirt, powdered wig on the head, ending with a harcap.
It dates to the ca.1750s when young Stanisław August was in very close and probably emotionally deep relations with Charles Hanbury Williams who took care after him. They traveled and stayed together in Netherlands and Paris. Their friendship was so strong that may be one of them ordered to make such a miniature which could be helpful in the times of separation.