Dziewczynka

Little Girl

Tadeusz Kulisiewicz (1899 - 1988)

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Rysunek pióro - tusz/karton, sygnowany p/d Kulisiewicz Szlembark

Pen drawing - indian ink on paperboard, signed b/r Kulisiewicz Szlembark

Wymiary 26,5 x 13,5 cm/27 x 14 cm

Dimensions 26,5 x 13,5 cm/27 x 14 cm

„Dziewczynka” to jeden z rysunków, które powstały, gdy Tadeusz Kulisiewicz po raz kolejny powrócił do Szlembarka w 1952. Prace te złożyły się na nowy cykl „Rysunki szlembarskie”. Ten wyjątkowy w swej urodzie rysunek, właśnie z tego okresu, doceniony tak przez artystę jak i autorkę książki Joannę Guze, został wybrany by znaleźć się wśród kilku reprodukcji z całego zbioru twórczości Kulisiewicza do 1956. Rysunek piórem „Dziewczynka” reprodukowany i zapisany w katalogu strona 29. nr 120, był reprezentantem okresu, Szlembark na nowo.
Lit. Joanna Guze: Kulisiewicz, Wydawnictwo.Sztuka.Warszawa 1956

Tadeusz Kulisiewicz (1899 – 1988)
Ilustr. – „Dziewczynka”, page 29 cat. Nr. 120
Lit. Joanna Guze: Kulisiewicz, Wydawnictwo.Sztuka.Warszawa 1956