Ikona Matka Boska Kazańska

Icon Kazanskaja Mother of God

ZAPYTAJ

ENQUIRE

Tel.

+48 58 551 78 55

Email:

sopot@antiques-jan.com

Rosja, prawdopodobnie Suzdal. Srebrna riza XVIII wiek brak punc.

Russia, possibly Suzdal. Silver 18th century riza without marks.

Tempera jajowa na drewnie

Egg tempera on wood

Wymiary 30 x 25,5 cm

Dimensions 30 x 25,5 cm

Wyjatkowy welon na ikonie pleciony i tkany z osadzonymi kamieniami i perłami.

Na odwrociu napisy, na podstawie których możemy przypuszczać, że w miejsce starej ikony z XVIII wieku, która prawdopodobnie uległa zniszczeniu za orginalną rizą i welonem umieszczono tą napisaną ok. 1889 roku

1. Tym świętym obrazem błogosławił mnie mój ojciec Iwan Grygoriewicz Rogow (?) w dzień mojego ślubu 25 maja 1779 r.
2. Ten obraz otrzymałam (w spadku, po słownym przekazaniu, przyrzeczeniu?) od swojej rodzonej ciotki Anny Dymitrowny Rogowej – Paraskiewa Iwanowa Szyrytiejna (?) 26 czerwca 1889 r.
3. Tym świętym obrazem błogosławiła mnie matka Paraskiewa Iwanowa Szyrytiejna (?) w dniu mojego ślubu 15 stycznia 1899 r.
Podziękowania dla Pani Krystyny Staweckiej z Muzeum Ikon w Supraślu za pomoc w tłumaczeniu tekstu.

Exeptional Veil – fabric of linen ropes, inlaid with different types of precious stones and pearls

At the back we find written history of icon and base on it we may presume, that round 1889 this icon replaced the former one from 18th century, which was probably damaged.

1. With this Holly icon my father Ivan Grygorievich Rogow (?) blessed me on the day of my marriage date 25th of May 1779 .
2. This icon I inherited, after earlier promise, from my aunt Anny Dymitrovnyj Rogovej – Paraskieva Ivanova Szyrytiejna (?) 26th of June 1889 .
3. With this Holy icon my mother, Paraskieva Ivanova Szyrytiejna (?) blessed me on the day of my marriage 15th of January 1899 .
Special thanks to Mrs Krystyna Stawecka from Icon Museum in Supraśl for translating this text.